Dag Peter. Na bijna 2 jaar tewerkgesteld te zijn, wou ik jou, en je team, bedanken voor deze jobwissel. UIteindelijk heb ik dankzij jullie begeleiding en advies een niet evidente switch gemaakt van bio naar chemie. Ik heb het me nog geen seconde beklaagd, voel me goed in mijn vel, ga al fluitend werken! Een oprechte dankjewel.